SEMINARIUM NEPSI – KRZEMIONKA KRYSTALICZNA

European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals

18 października 2011 roku w Hotelu HP PARK PLAZA we Wrocławiu odbyło się Międzynarodowe Seminarium pt. „Ochrona pracowników przed Skutkami Oddziaływania Krzemionki Krystalicznej. Inicjatywa NEPSI.” organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie EUROMINES przy współudziale European Network of Silica (NEPSI), Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu, które poświęcone było zagadnieniom z dziedziny ochrony zdrowia pracowników przed skutkami oddziaływania krzemionki krystalicznej.

Celem Seminarium warsztatowego była wymiana doświadczeń, przedstawienie nowoczesnych metod ochrony oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, a także zaprezentowanie informacji o efektach europejskiej inicjatywy NEPSI.

Europejskie Porozumienie Społeczne, dotyczące emisji krzemionki krystalicznej, które zostało podpisane w kwietniu 2006 roku, zakłada składanie co dwa lata informacji, dotyczącej ochrony przed skutkami oddziaływania tej substancji, dobrych praktyk w postępowaniu z krzemionką przez reprezentantów 14 sektorów przemysłu. Okresy pomiędzy latami sprawozdawczymi wykorzystywane są na promocję tematyki związanej z monitoringiem krzemionki w środowisku pracy, szeroką edukację pracodawców i pracowników w tym zakresie.

Program Seminarium

12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Rejestracja uczestników
14:00 – 14:15 Otwarcie, Słowo wstępne (Dr Wojciech Kędzia – Wiceprezes Zarządu KGHM Polska MiedźS.A., Dr Corina Hebestreit –Secretary General, Euromines)
14:15 – 14:45 Umowa Społeczna dotycząca krzemionki krystalicznej (Peter Schallert – Euromines)
14:45 – 15:15 Umowa NEPSI – Historia raportowania – Polska Perspektywa (Grzegorz Krechowiecki – Stowarzyszenie Producentów Cementu)
15:15 – 15:30 Raportowanie w sprawie krzemionki – praktyka stowarzyszenia Euromines (Peter Schallert – Euromines)
15:30 – 15:45 Dyskusja – pytania i odpowiedzi
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 16:30 Oddziaływanie krzemionki krystalicznej na pracowników, konsekwencje narażenia zawodowego, działania prewencyjno – kontrolne, poziomy narażenia zawodowego w UE –rekomendacje SCOEL
„Konsekwencje zdrowotne narażenia zawodowego na kontakt z krzemionką krystaliczną”; Dr Aleksandra Maciejewska – Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi„Ustalanie wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego w UE – zalecenia SCOEL dla wolnej krystalicznej krzemionki”; Dr Jolanta Skowroń – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy„Oddziaływanie krzemionki krystalicznej na pracowników, konsekwencje narażenia zawodowego, działania prewencyjno – kontrolne”; Małgorzata Budzyńska – Państwowa Inspekcja Pracy
16:30 – 17:00 NEPSI w praktyce: Doświadczenia firm górniczych
„NEPSI w praktyce: Doświadczenia firm górniczych – górnictwo miedziowe”; Dariusz Stojke – KGHM Polska Miedź S.A.
„NEPSI w praktyce: Doświadczenia firm górniczych – kruszywa”; Katarzyna Wasilewska – Polski Związek Producentów Kruszyw, Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
17:00 – 17:30 NEPSI w praktyce: Doświadczenia firm z branży cementowej i odlewniczej
„NEPSI w praktyce: Doświadczenia firm z branży cementowej”; Tomasz Skibiński – Cemex Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Producentów Cementu
„Europejskie Porozumienie NEPSI a ochrona pracowników przed
skutkami oddziaływania krzemionki krystalicznej w odlewnictwie”; Witold Dobosz – Odlewnicza Izba Gospodarcza
17:30 – 17:45 Dyskusja – pytania i odpowiedzi
17:45 – 18:00 Konkluzje i zakończenie seminarium warsztatowego
18:00 Kolacja