Seminarium partnerskie nt. realizacji zasady partnerstwa w systemie wdrażania funduszy europejskich.

Szanowni Państwo,

W imieniu reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników: Business Centre Club, Związku Pracodawców, Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Rzemiosła Polskiego, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium partnerskim na temat realizacji zasady partnerstwa w systemie wdrażania funduszy europejskich.

Patronat honorowy nad seminarium objął p. Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Seminarium odbędzie się w dniu 13 lutego 2015 r., w godz. 11:00 -15.00, we Wrocławiu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, Sala konferencyjna nr 122 w budynku Fortum, przy ul. Walońskiej 3-5.

Zaproszenie wraz z agendą seminarium przesyłam w załączeniu