Seminarium „Problemy sektora nieenergetycznych surowców mineralnych w Polsce”

SEMINARIUM „PROBLEMY SEKTORA NIEENERGETYCZNYCH SUROWCÓW MINERALNYCH W POLSCE”, Warszawa, 1.04.2015 roku

Z inicjatywy Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych dnia 1 kwietnia 2015 r. w Warszawie zorganizowano seminarium poświęcone „Problemom sektora nieenergetycznych surowców mineralnych w Polsce”. Spotkanie przeprowadzono w nawiązaniu do prac Ministerstwa Gospodarki w obszarze „Planu Działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych”.

Współorganizatorem spotkania było Ministerstwo Gospodarki, a partnerami wspierającymi: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Dolnośląski Klaster Surowcowy, Związek Pracodawców Polska Miedź, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji.

Do udziału w seminarium zaproszono ekspertów, których zadaniem było podsumowanie dotychczasowej wiedzy w obszarach tematycznych, które Ministerstwo Gospodarki, uznało za wymagające przeprowadzenia analiz.

Prezentacje podsumowano podczas dyskusji poświęconej najważniejszym problemom branży wydobywczej w Polsce.

Źródło:

http://www.cuprum.wroc.pl/wydarzenia-198