Seminarium pt. „ Efektywność energetyczna przedsiębiorstwa”

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy na Seminarium pt. „ Efektywność energetyczna przedsiębiorstwa”, które odbędzie się dnia 8 kwietnia 2015 r. w Oberży Skarbek w Lubinie, przy ul.Budowniczych LGOM 20 w godzinach od 9.00 do 13.00.
Seminarium poprowadzi Pan dr inż. Piotr Danielski – Wiceprezes DB ENERGY Sp. z o.o., firmy członkowskiej naszego Związku.

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom ram prawnych funkcjonowania systemu wsparcia efektywności energetycznej, zakresu, korzyści i obowiązku audytu energetycznego oraz informacji o nowych produktach rynku efektywności energetycznej , które będą promowane nową ustawą o efektywności energetycznej.

Zakres tematyczny Seminarium przesyłamy w załączeniu.

Zachęcamy Państwa do udziału w seminarium, prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do dnia 3 kwietnia br.
W przypadku dużej liczby chętnych zorganizujemy drugą sesję seminarium w innym terminie.

Z poważaniem
Michał Kuszyk
Wiceprezes Związku