Spotkanie wigilijne Pracodawców RP oraz nagrody „Optimus”

Podczas spotkania wigilijnego Pracodawców RP , które odbyło się 8 grudnia 2015 roku, przyznane zostały doroczne nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Do tej pory Pracodawcy RP za zasługi dla krzewienia idei przedsiębiorczości przyznawali „Konfederatki”. W tym roku nastąpiła zmiana nazwy tej nagrody i laureatów honoruje się, posiadającymi formę brylantu, „Optimusami” – w biznesie bowiem twardy charakter w połączeniu ze szlachetnością są cechami nieodzownymi.


Tegoroczne nagrody przyznane zostały za wyjątkową aktywność na rzecz Organizacji, popularyzację jej działań, budowanie istotnej roli środowiska przedsiębiorców w życiu społecznym i gospodarczym Polski, a także działania na rzecz dialogu społecznego.
W tym roku laureatami zostali: Longin Komołowski, Jan Klapkowski, Michał Kuszyk, Marian Osuch oraz Dariusz Marek Sarti.
– Od dziś doroczne wyróżnienie przyznawane z okazji jubileuszu naszej Organizacji będzie nosić nazwę „Optimus” czyli „Najlepszy”. – powiedział Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP – Uspokajam jednak, że nadal będziemy tę nagrodę przyznawać tym, którzy swymi działaniami przynoszą korzyść naszej Organizacji oraz przyczyniają się do wzmocnienia pozycji naszego środowiska. Przedsiębiorcy i pracodawcy potrzebują takich ludzi i dlatego chcemy ich wyróżniać.
źródło – http://www.pracodawcyrp.pl