Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z partnerami społecznymi

1-11628_m4 lutego br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z partnerami społecznymi działającymi w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu.

Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz spotkał się z partnerami społecznymi z organizacji pracodawców i związków zawodowych z Dolnego Śląska.  Na spotkaniu omawiano bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą regionu, także w kontekście protestów organizacji związkowych w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku. Partnerzy społeczni przedstawili informacje dotyczące sytuacji społecznej w regionie i przewidywanych ewentualnych rozmowach pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi w dolnośląskich firmach.

Omawiano także formy współpracy partnerów społecznych z Urzędem Statycznym we Wrocławiu i możliwości zamawiania danych statystycznych dotyczących określonych obszarów życia publicznego. Zaplanowano także następne spotkania oraz ich tematykę. Najbliższe poświęcone będzie m.in. harmonogramowi prac nad RPO WD 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył także Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Andrzej Kosiór.

W spotkaniu uczestniczyli:

1.Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący WKDS;
2.Andrzej Kosiór – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego;
3.Marek Woron – Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC;
4.Marcin Kowalski – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców (Konfederacja Lewiatan);
5.Zbigniew Ładziński – Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu;
6.Andrzej Kalisz – Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska (Pracodawcy RP);
7.Andrzej Otręba – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego;
8.Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź (Pracodawcy RP);
9.Małgorzata Wojtkowiak – Jakacka – Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu;
10.Agnieszka Ilczuk – kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.
Opracowanie:
Biuro Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki