Wspólna deklaracja w sprawie ambitnej strategii przemysłowej UE

Deklaracja została wystosowana do Rady Konkurencyjności UE przez ponad 100 stowarzyszeń branżowych grupujących europejski przemysł.

„Europa jest kolebką przemysłu i stoi na czele rewolucji przemysłowej i innowacji technologicznych. Branża zatrudnia bezpośrednio ponad 34 miliony ludzi we wszystkich państwach członkowskich, a po analizie łańcuchów dostaw (zawierających setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw oraz większych dostawców i kooperantów) pośrednio kreuje miliony dodatkowych miejsc pracy w sektorach pokrewnych.” Czytaj dalej

Polityka Surowcowa Państwa

Polityka Surowcowa Państwa – konsultacje Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska Prof. dr hab. Mariusza-Oriona Jędryska
– opinia Związku Pracodawców Polska Miedź

Podmioty gospodarcze – pracodawcy, zrzeszeni w Związku Pracodawców Polska Miedź,
z dużą nadzieją podchodzą do inicjatywy Pana Ministra dotyczącej budowy polityki surowcowej Państwa. Jest to dokument niezwykle wyczekiwany, ponieważ na dziś Polska nie ma ani spójnej polityki surowcowej, ani długofalowej strategii gospodarowania złożami kopalin. Problematyka ta jest rozczłonkowana w zbyt wielu różnych dokumentach strategicznych. Konkretne decyzje dotyczące często złóż o znaczeniu strategicznym dla kraju podejmowane są na najniższym szczeblu samorządowym.

Czytaj dalej