Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Uwagi do projektu Ministerstwa Rozwoju

Uwagi do projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Ministerstwo Rozwoju

Zaletą dokumentu jest dogłębna analiza stanu gospodarki Polski we wskazaniem barier rozwoju, planów wzrostu gospodarczego, planów inwestycyjnych oraz prognoz danych makroekonomicznych.

Istotą oraz głównym celem strategii jest przedstawienie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, którego podstawowymi cechami mają być nowoczesność, innowacyjność procesowa oraz produktowa oraz sprawne państwo, które przełożą się na wyższą stopę życiową społeczeństwa. Co ważne, strategia podkreśla znaczenie budowy polskiego kapitału oraz zwiększania roli rodzimej produkcji w konsumpcji krajowej oraz eksporcie oraz zakłada zwiększenie efektywności działań instytucji państwowych. Działania te mają przynieść dynamiczny rozwój społeczno-ekonomiczny Polski.

Czytaj dalej