Stanowisko organizacji pracodawców dotyczące naboru w ramach Konkursu DIP

image002Stanowisko Reprezentatywnych organizacji pracodawców działających w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu.

Reprezentatywne organizacje pracodawców działające w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu z ogromnych niezadowoleniem przyjęły przebieg ostatniego naboru, który odbył się 11 lutego 2014 r. w ramach konkursu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – schemat 1.1.A2.

Zdumiewa nas fakt, że przywołany nabór wniosków do bardzo ważnego konkursu w ramach kończącej się perspektywy finansowej 2007-2013 trwał tylko 57 sekund. Wielu przedsiębiorców, którzy miesiącami się do niego przygotowywali, ponosząc nierzadko ogromne koszty, zostało odprawionych z kwitkiem. Jako pracodawcy jesteśmy zbulwersowani, że po raz kolejny powtarza się na Dolnym Śląsku sytuacja, w której przedsiębiorcom MŚP ogranicza się możliwość swobodnego aplikowania o środki unijne, ograniczając czas wyznaczony na składanie wniosków przy pomocy generatora wniosków Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Środowisko pracodawców w ramach działań WKDS we Wrocławiu już wielokrotnie zwracało uwagę na niepojący fakt skrócania możliwości aplikowania o środki unijne.

Będziemy wdzięczni za udzielenie wyjaśnienia w powyższej sprawie i zajęcie stanowiska. Oczekują tego dolnośląscy przedsiębiorcy, także w odniesieniu do formy współpracy z partnerami gospodarczymi w przyszłości.

Apelujemy do Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz organów odpowiedzialnych za przygotowanie systemu wdrażania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020, aby podjąć działania związane z poprawą procesu naboru projektów inwestycyjnych. Oczekujemy także prowadzenia rzetelnego dialogu z partnerami społecznymi przy podejmowaniu wszystkich ważnych i kluczowych dla regionu decyzji gospodarczych.

Stanowisko podpisali:
1. Andrzej Kalisz – Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska (Pracodawcy RP);
2. Marek Woron – Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club;
3. Marcin Kowalski – Wiceprzewodniczący Zarządu Sudeckiego Związki Pracodawców (Konfederacja Lewiatan);
4. Zbigniew Ładziński – Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (Związek Rzemiosła Polskiego);
5. Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź (Pracodawcy RP).

Stanowisko otrzymują:
1.    Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego;
2.    Jerzy Tutaj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
3.    Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący WKDS;
4.    Barbara Zdrojewska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
5.    Elżbieta Bieńkowska – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju;
6.    Jacek Protasiewicz – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego;
7.    Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

http://www.eurofundsnews.pl/content/view/22751