Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”

W dniu 18 maja o20170518_090646dbyło się Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”, przygotowana  przez naszą Firmę członkowską Putz /Skrobich Kancelaria Prawna. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele Firm członkowskich Związku.

Program seminarium obejmował  zagadnienia związane z reformą prawa ochrony danych osobowych – rok przed wejściem w życie. Czytaj dalej

Szkolenie pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla zarządzających projektami

W dni18387283_1922978481306927_11353_nach 09 – 10.05. 2017 roku odbyło się szkolenie pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla zarządzających projektami”.

Szkolenie skierowane było do wszystkich osób, które są zaangażowane w zarządzanie projektami a cele szkolenia to przede wszystkim:
· prezentacja struktury podstawowych elementów sprawozdania finansowego,
· wyjaśnienie wpływu operacji zachodzących w przedsiębiorstwie na prezentowane w
sprawozdaniu wielkości,
· wykształcenie umiejętności analizy różnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych,
· ukazanie zasad konstrukcji wskaźników finansowych oraz ich interpretacji w celu
oceny sytuacji finansowej firmy,
· ukazanie zasad badania płynności finansowej firmy,
· przedstawienie mierników oceny efektywności inwestycji
· nabycie umiejętności stosowania metod analizy finansowej w praktyce

Szkolenie prowadził Pan Profesor Bartłomiej Nita, który jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

18449834_1922978424640266_2030918808_n18448027_1922978447973597_1460212359_n18425771_1922978451306930_1056695140_n18387361_1922978437973598_1273907778_n

Szkolenie warsztatowe Coaching i mentoring – wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego pracowników

1Serdecznie zapraszamy na szkolenie warsztatowe COACHING I MENTORING – WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO PRACOWNIKÓW, które poprowadzi Ewa Zięcina, coach i mentor z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Szkolenie jest skierowane do pracodawców, osób odpowiedzialnych za wspieranie rozwoju innych, menedżerów, pracowników działu HR oraz konsultantów.

Szkolenie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017 r. w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek– ul. Budowniczych LGOM 20, w godzinach od 8.00 do 14.30. Czytaj dalej

Seminarium pt. Zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie 1 czerwca 2017r.

imagesSerdecznie zapraszamy na Seminarium pt. Zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie 1 czerwca 2017r.

Seminarium odbędzie się w dniach:

11 kwietnia – I termin
12 kwietnia – II termin
13 kwietnia – III termin

w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Uczelni Zawodowej J. Wyżykowskiego ( MCKK) w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

Seminarium poprowadzi praktyk – Pani Anna Topolska- Sędzia Sądu Pracy w Będzinie Czytaj dalej

Plan Szkoleń na 2017 rok

W dniu 1.02.2017 Rada Związku Pracodawców Polska Miedź zaakceptowała program szkoleń przygotowany na rok 2017.

W pierwszym półroczu planujemy szkolenia w następujących obszarach:

  • Zarządzanie czasem dla menedżerów połączone ze szkoleniem w zakresie programu Outlook. Termin: 9-10.03. 2017, Hotel Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20, 59-300 Lubin
  • Szkolenie Instytutu Franklina Coveya – 7 Nawyków skutecznego działania. Termin 16-17.03 Hotel Pod Szrenicą, Broniewskiego 17, 58-580 Szklarska Poręba
  • Jak skutecznie pozyskiwać pracowników i zatrzymywać pracowników w firmie? Skuteczne wykorzystywanie zespołów wielopokoleniowych w firmie.
  • Zmiany w prawie pracy. Termin 11-12.04 MCKK, Marii Skłodowskiej – Curie 84, 59-301 Lubin
  • Umowy w obrocie gospodarczym.
  • Prezentacje i wystąpienia publiczne.
  • Analiza ekonomiczno – finansowa projektów. Termin 21-22.03 Hotel Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20, 59-300 Lubin
  • Mentoring i coaching jako narzędzia  rozwoju pracowników.
  • Strategie budowania reputacji firmy. Public relations dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczegółowych informacji na temat terminów szkoleń udziela Barbara Baszczyk- Stelmach: stelmach@pracodawcy.pl