Seminarium „Ochrona środowiska a zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na seminarium pt. „Ochrona środowiska a zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego”, które odbędzie się w dniu 10 października 2014 roku, w godz. 10:00 – 13:00 w Krakowie, w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Kraków, przy ul. Straszewskiego 28.

Czytaj dalej

O branży wydobywczej podczas seminarium „Strategia surowcowa Polski”

26 maja w Warszawie odbyło się seminarium „Strategia surowcowa Polski”, podczas którego dyskutowano o przyszłości polskiej branży wydobywczej.

Seminarium  zorganizowane było przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Polską Platformę Technologiczną Surowców Mineralnych, Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców RP oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.

Czytaj dalej

Co hamuje polską branżę wydobywczą?

Opłaty publiczne nakładane na spółki wydobywcze istotnie blokują ich rozwój. O polityce państwa w tym zakresie oraz rozwiązaniach przyjętych w innych krajach dyskutowali eksperci podczas seminarium „Daniny publiczne w przemyśle wydobywczym w Polsce i na świecie”.

Seminarium odbyło się 7 kwietnia 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie. Jego organizatorem byli: Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców RP, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.

Czytaj dalej

Szkolenie Praca zespołowa

IMG_1707W dniach 08-09 kwietnia 2014 r. w Hotelu „Bornit” w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie Pt. „Praca zespołowa”.
Szkolenie skierowane było do właścicieli firm oraz wyższej i średniej kadry zarządzającej zespołami pracowników.
Podczas szkolenia uczestnicy uzupełnili swoją wiedzę z zakresu zasad budowania zespołu, psychologicznych aspektów pracy zespołowej, zasad współpracy i komunikacji w zespole
oraz zachowania w sytuacjach zmian i konfliktów. Szkolenie poprowadził Pan Marcin Supranowicz z Firmy OTREK z Wrocławia.