Szkolenie pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla zarządzających projektami

W dni18387283_1922978481306927_11353_nach 09 – 10.05. 2017 roku odbyło się szkolenie pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla zarządzających projektami”.

Szkolenie skierowane było do wszystkich osób, które są zaangażowane w zarządzanie projektami a cele szkolenia to przede wszystkim:
· prezentacja struktury podstawowych elementów sprawozdania finansowego,
· wyjaśnienie wpływu operacji zachodzących w przedsiębiorstwie na prezentowane w
sprawozdaniu wielkości,
· wykształcenie umiejętności analizy różnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych,
· ukazanie zasad konstrukcji wskaźników finansowych oraz ich interpretacji w celu
oceny sytuacji finansowej firmy,
· ukazanie zasad badania płynności finansowej firmy,
· przedstawienie mierników oceny efektywności inwestycji
· nabycie umiejętności stosowania metod analizy finansowej w praktyce

Szkolenie prowadził Pan Profesor Bartłomiej Nita, który jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

18449834_1922978424640266_2030918808_n18448027_1922978447973597_1460212359_n18425771_1922978451306930_1056695140_n18387361_1922978437973598_1273907778_n

Szkolenie warsztatowe Coaching i mentoring – wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego pracowników

1Serdecznie zapraszamy na szkolenie warsztatowe COACHING I MENTORING – WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO PRACOWNIKÓW, które poprowadzi Ewa Zięcina, coach i mentor z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Szkolenie jest skierowane do pracodawców, osób odpowiedzialnych za wspieranie rozwoju innych, menedżerów, pracowników działu HR oraz konsultantów.

Szkolenie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017 r. w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek– ul. Budowniczych LGOM 20, w godzinach od 8.00 do 14.30. Czytaj dalej

Śniadanie biznesowe z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

W dniu 6 kwietnia br odbyło się kolejne śniadanie biznesowe Związku. Tym razem nasi przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkoleniową Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, jak również z szansami na dofinansowanie działalności gospodarczej ze środków zewnętrznych. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu w ramch umowy z naszym Związkiem oferuje naszym członkom korzystne rabaty na prowadzone przez siebie studia oraz programy szkoleniowe. W spotkaniu uczestniczyło ponad dwadzieścia osób.

Dziękujemy Państwu za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie już w maju.

20170406_092520 20170406_092536  20170406_09254420170406_092557 20170406_092617 20170406_092621 20170406_092938

Seminarium pt. Zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie 1 czerwca 2017r.

imagesSerdecznie zapraszamy na Seminarium pt. Zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie 1 czerwca 2017r.

Seminarium odbędzie się w dniach:

11 kwietnia – I termin
12 kwietnia – II termin
13 kwietnia – III termin

w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Uczelni Zawodowej J. Wyżykowskiego ( MCKK) w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

Seminarium poprowadzi praktyk – Pani Anna Topolska- Sędzia Sądu Pracy w Będzinie Czytaj dalej