Szkolenie pt. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością (połączone z warsztatami w MS Excel)

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających służbami finansowymi, pracowników działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, controllingu oraz wszystkich zainteresowanych problemami sfery kreowania wartości i wyceny spółek

Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Nita.

 Szkolenie odbędzie się w dniach 2-3 listopada 2016 r. ,w Lubinie, w Hotelu Skarbek , ul. Budowniczych LGOM 20 w godzinach od 8.00 do 15.00. Czytaj dalej

Szkolenie pt. „Wprowadzenie do marketingu internetowego”

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt.Wprowadzenie do marketingu internetowego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami oraz technikami wykorzystywanymi do promocji firm w internecie. Najważniejsze korzyści ze szkolenia to:

  • Poznanie możliwości oferowanych przez Internet w kwestii promocji marki, produktu i usługi,
  • Znajomość najważniejszych pojęć w marketingu internetowym,
  • Zrozumienie dobrych i złych praktyk w e-marketingu i webwritingu,
  • Wizerunek w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Google+ i Linkedin).

Czytaj dalej

Seminarium pt. „ Dane osobowe w przedsiębiorstwie – aspekty praktyczne”

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że 22 czerwca br. w Oberży Skarbek w Lubinie (ul. Budowniczych LGOM 20)  w godzinach od 9.00 do ok. 15.00 odbędzie się Seminarium pt. „ Dane osobowe w przedsiębiorstwie – aspekty praktyczne”, przygotowane przez naszą Firmę członkowską Putz /Skrobich Kancelaria Prawna

Prosimy Państwa o nadsyłanie ewentualnych pytań i zagadnień, które Państwa zdaniem powinny być poruszone podczas seminarium.

  Czytaj dalej

Szkolenie Zarządzanie zmianą

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt.Zarządzanie zmianą”

Celem szkolenia jest prezentacja umiejętności:

  • wprowadzania zmian na każdym szczeblu działalności przedsiębiorstwa,
  • prawidłowej komunikacji dot. wprowadzanych rozwiązań,
  • przekonywania innych do słuszności i konieczności zmian,
  • współpracy w zespole w celu uniknięcia konfliktów.

Zmianą jest każde nowe rozwiązanie, propozycja, której celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy. Pożądane jest, aby spotkało się ono z akceptacją i służyło wyeliminowaniu złych nawyków. Uczestnicy zapoznają się z definicją, przykładami i typologią zmian oraz możliwościami zidentyfikowania potrzebnych zmian w kontekście zdobytej już wiedzy i doświadczenia.

Czytaj dalej