Szkolenia pt.„Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu”.

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W związku z ogromnym zainteresowaniem z Państwa strony organizujemy dodatkową sesję szkolenia pt.„Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu”.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych sprawozdawczością i analizą finansową. W szczególności jest adresowane do osób, które potrzebują w swojej pracy wiedzy na temat analizy finansowej.

Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Nita.

 Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2016 r.w siedzibie Zagłębia Lubin (na Stadionie), ul. M. Skłodowskiej-Curie 98 – Lubin w godzinach od 8.00 do 15.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i Sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do dnia 16 lutego br.  

Z poważaniem

Bogusław Graboń

p.o. Dyrektora Biura

Szkolenie pt. „Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu”

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu”

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych sprawozdawczością i analizą finansową. W szczególności jest adresowane do osób, które potrzebują w swojej pracy wiedzy na temat analizy finansowej.

Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Nita.

 Szkolenie odbędzie się w dniach 1 – 2 lutego 2016 r. ,w Lubinie, w Hotelu Skarbek , ul. Budowniczych LGOM 20 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i Sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do dnia 27 stycznia br.  

W załączeniu przesyłamy program szkolenia.

Z poważaniem

Bogusław Graboń

p.o. Dyrektora Biura

Szkolenie pt. „Budżetowanie w praktyce”

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Budżetowanie w praktyce” połączone z warsztatami MS EXCEL

Program szkolenia jest skierowany do osób, które w swojej pracy współpracują z osobami z działów finansowych i potrzebują wiedzy z zakres ukonstruowania budżetu, finansów i księgowości

Ze szkolenia skorzystać mogą głównie pracownicy pionów technicznych, controllingu, działów sprzedaży, pracownicy administracji, transportu, logistyki, itp.

Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Nita.

 Szkolenie odbędzie się w dniach11-12 stycznia 2016 r. ,w siedzibie Zagłębia Lubin S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 98,

w godzinach od 8.00 do 15.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i Sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy, aby podczas szkolenia uczestnicy mieli ze sobą komputery

 Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do dnia 7 stycznia br.  

W załączeniu przesyłamy program szkolenia.

Z poważaniem

Bogusław Graboń

p.o. Dyrektora Biura