TAK DLA POMOCY, ALE NIE KOSZTEM PRACODAWCÓW

5 sierpnia 2009 wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę.  Kredyt taki będzie spłacany przez rok z Funduszu Pracy. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, w sytuacji spowolnienia gospodarczego środki z Funduszu Pracy powinny być przeznaczone na zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników, a nie na finansowanie działań, które są niezgodne z celami, dla których fundusz ten powstał.

Sytuacja Funduszu Pracy uległa w ostatnich latach znacznej poprawie finansowej. Nie oznacza to, że wszystkie problemy rynku pracy zostały rozwiązane. W sytuacji spowolnienia gospodarczego pracodawcy postulują właśnie wspieranie firm i korzystanie z instrumentów umożliwiających podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez szkolenia finansowane z Funduszu Pracy.

– Dlatego zdecydowanie negatywnie ocenialiśmy zmianę dotyczącą przeniesienia finansowania świadczeń przedemerytalnych z budżetu państwa do Funduszu Pracy, a teraz konsekwentnie negatywnie oceniamy propozycję możliwości spłaty kredytu hipotecznego z Funduszu Pracy, czyli funduszu tworzonego przede wszystkim ze składek pracodawców.

W naszej ocenie celem działania Funduszu Pracy powinno być przede wszystkim aktywne wspieranie osób na rynku pracy – uważa Henryk Michałowicz – ekspert KPP.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, państwo powinno pomagać osobom w trudnej sytuacji, ale nie kosztem pieniędzy pracodawców, którzy chcą wykorzystać te środki na ratowanie miejsc pracy.

* * *

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 6000 firm, zatrudniających przeszło 2 mln pracowników 82 proc. z nich to firmy prywatne. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Informacyjnym Konfederacji,
tel. 508 019 052, centrum.informacyjne@kpp.org.pl