TRUDNOŚCI Z PRYWATYZACJĄ

Warszawa 27.10.2009
Trwa dyskusja na temat tegorocznych i przyszłorocznych dochodów z prywatyzacji. Według resortu finansów, nie uda się zdobyć zaplanowanych na ten rok 12 mld złotych. – Biorąc pod uwagę nieskuteczność działań Ministerstwa Skarbu Państwa, można mieć obawy, co do realności przyszłorocznego planu zakładającego przychody z tytułu prywatyzacji w wysokości o co najmniej 28,5 mld zł. – uważa ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Piotr Rogowiecki.  – Stoimy przed zagrożeniem przekroczenie drugiego progu ostrożnościowego, przewidzianego w ustawie o finansach publicznych, co niosłoby ze sobą bardzo poważne konsekwencje – dodaje.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl