Trzy certyfikaty ISO dla KGHM Ecoren S.A.

Trzy certyfikaty ISO dla KGHM Ecoren S.A.

19 października 2007 r. KGHM Ecoren S.A. uzyskał od Polskiego Centrum Akredytacji trzy certyfikaty. Pozwalają one na efektywne zarządzanie firmą oraz potwierdzają, że KGHM Ecoren jest spółką nowoczesną, wiarygodną i dbającą o ochronę środowiska.

Firma starała się jednocześnie o certyfikaty w trzech obszarach – musiała spełnić normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie zarządzania jakością, PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie zarządzania środowiskowego oraz PN-N 18001:2004 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prace nad wdrażaniem światowych norm Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiska i BHP trwały od ubiegłego roku i były olbrzymim wyzwaniem dla firmy.

Specjaliści z Polskiego Centrum Certyfikacji PCC-CERT, po przeprowadzonym we wrześniu i październiku audycie certyfikacyjnym, wysoko ocenili wprowadzenie systemu oraz ogólną politykę i cele spółki, czyli zagospodarowywanie odpadów.

Otrzymane certyfikaty pozwolą na wsparcie prowadzonych działań, a co za tym idzie, przyczynią się do rozwoju spójnego i logicznego zarządzania spółką, udoskonalenia relacji międzyludzkich, zarówno wśród pracowników, jak i w kontaktach biznesowych.