Uchwalenie ustawy – Prawo wodne

Uprzejmie informujemy o skierowaniu do Sejmu RP przez Radę Ministrów projektu ustawy – Prawo wodne.

Przedmiotowy projekt dostępny jest pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-565-2017/$file/8-020-565-2017.pdf

Uchwalenie ustawy – Prawo wodne przewidywane jest do końca czerwca 2017, w związku z tym bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 9 maja 2017 roku do godz. 13.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl