URZĘDNIKU ZAPŁAĆ SAM

Warszawa 20.10.2009
83 procent Polaków jest zdania, że urzędnicy powinni ponosić finansowe konsekwencje za biurokratyczne decyzje, które przynoszą szkodę państwu i obywatelom – wynika z sondażu IQS and Quant Group, sporządzonego na zlecenie Pulsu Biznesu. Środowiska pracodawców od dawna postulują wprowadzenie odpowiedzialności materialnej urzędników za błędne decyzje. – W wydanej blisko trzy lata temu przez Konfederację Pracodawców Polskich  Zielonej Księdze „Państwo przyjazne pracodawcom” opisywaliśmy przypadki urzędniczej „odpowiedzialności” doprowadzającej dobre firmy do ruiny – mówi ekspert KPP, Piotr Rogowiecki.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl