W Teatrze Wielkim odbyła się gala z okazji 25-lecia Pracodawców RP

Nie ma wolności bez przedsiębiorczości – powiedział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas Gali z okazji 25-lecia Pracodawców RP, która odbyła się 27 listopada w Teatrze Wielkim. 

Prezydent Komorowski podkreślił, że nie ma wolności bez ludzi przedsiębiorczych, nie ma wolności bez zaradności i pracowitości. W jego opinii środowiska pracodawców, środowiska ludzi biznesu, praktyki życia gospodarczego to jest jedno z największych osiągnięć wolnej Polski. – Należy podziękować ludziom, którzy mieli odwagę brać odpowiedzialność za własne życie, za życie swoich rodzin, potem także za życie pracowników, na własne barki. To była wielka szkoła wolnego rynku i odpowiedzialności za siebie, za cały kraj – powiedział Prezydent Komorowski, zwracając się do przedstawicieli Pracodawców RP.

Przypomniał, jak wielką trzeba było wykonać pracę, aby w ramach wolnej Polski umocnić przekonanie, że fundamentem tej wolności musi być wolność gospodarcza, wolny rynek. Trzeba było przebudować mentalność ówczesnych elit politycznych, ówczesnej opozycji antykomunistycznej, a także opozycji solidarnościowej związanej ze związkami zawodowymi. Trzeba było przebudować w sposób niesłychanie głęboki mentalność całego niemal społeczeństwa.

Podczas uroczystości Prezydent Komorowski poinformował, że Kancelaria Prezydenta RP opracowała projekt zmian w ordynacji podatkowej. – Projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wątpliwości w sprawie wykładni przepisów podatkowych powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Projekt przewiduje tez wprowadzenie maksymalnego czasu zawieszania i przerywania przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uznaniu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego – powiedział Prezydent Komorowski.

Uroczysta Gala była zwieńczeniem jubileuszowego roku Pracodawców RP, na który składały się takie wydarzenia, jak cykl ogólnopolskich konferencji Region – Gospodarka – Unia czy Polski Kongres Gospodarczy Nauka dla biznesu, biznes dla nauki.

Podczas tego Wydarzenia Pracodawcy RP uhonorowali specjalnymi nagrodami – Super Wektorami 25-lecia – osoby oraz instytucje, które przyczyniły się do pomyślnej transformacji polskiej gospodarki.

SUPER WEKTORY 25-LECIA

Prezydent Lech Wałęsa

Człowiek-legenda, symbol demokratycznych przemian w Polsce, symbol dążenia do wolności dla całego świata; człowiek, od którego wszystko się zaczęło.

Lech Wałęsa otrzymał Super Wektora 25-lecia za budowę społeczeństwa opartego na prawdzie, wolności i godności obywateli; za udowodnienie, że pokojowy sposób rozwiązywania konfliktów jest możliwy we współczesnym świecie; oraz za wybitne zasługi dla promocji Polski na świecie.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)

Za pomoc w wdrażaniu w Polsce nowych zasad dialogu społecznego; za uświadomienie rządzącym w przełomowych latach 1989-1990 znaczenia organizacji pracodawców w tym dialogu; za wspieranie i promowanie w Polsce rozwoju autonomicznych organizacji pracodawców i niezależnych związków zawodowych reprezentujących pracowników.

Międzynarodowa Organizacja Pracodawców (IOE)

Za popularyzowanie najbardziej efektywnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych wspierających pracodawców na świecie; za tworzenie wysokich standardów gwarantujących rozwój gospodarki wolnorynkowej; za promowanie przejrzystych zasad współpracy gospodarczej w globalnej gospodarce rynkowej, zapewniających powstawanie nowych miejsc pracy; za pomoc i skuteczne wsparcie dla Pracodawców RP od początku istnienia organizacji.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Leszek Miller

Dla obu: Za aktywne współtworzenie zmian systemowych w Polsce, gwarantujących rozwój gospodarki i bezpieczeństwo. W szczególności za proces akcesji Polski do Unii Europejskiej, za doprowadzenie do uchwalenia pierwszej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dla Aleksandra Kwaśniewskiego – za aktywną rolę w tworzeniu ładu konstytucyjnego; za budowę międzynarodowego uznania dla Polski.

Dla Leszka Millera – za odwagę w obniżaniu podatków, zwłaszcza za wprowadzenie podatku linowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dzięki czemu powstało wiele miejsc pracy, a polska gospodarka otrzymała olbrzymi impuls rozwojowy.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Za odwagę w prowadzeniu procesów zmian własnościowych, często wbrew opinii publicznej; za wyznaczenie ścieżki zmian tworzących „prywatne” w morzu socjalistycznej, byle jakiej współwłasności; za konsekwentne budowanie nowoczesnej gospodarki rynkowej umożliwiającej wykorzystanie potencjału polskich firm dzięki pojawieniu się prawdziwych właścicieli; za determinację, siłę i wytrwałość w procesie transformacji polskiej gospodarki.

Bezimienny pracodawca

Da wszystkich tych, którzy codziennie rano wstają do pracy, tworząc dobrobyt państwa polskiego, gotowych ryzykować, czasem nawet swoją wolność osobistą; za odwagę i mądrość w żeglowaniu po morzu absurdów i wzajemnie wykluczających się przepisów; za wiarę, że warto, że należy pracować. Bez Was, bez nas Polska byłaby wyraźnie gorszym miejscem na ziemi.

Dziękujemy naszym przyjaciołom, przedstawicielom firm członkowskich Związku, że zechcieli uczestniczyć z nami w tak ważnej uroczystości.