Wektory 2012 rozdane

dsc_0437Wektory 2012 wręczone!

W sobotę 12 stycznia w Ufficio Primo w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia prestiżowych nagród Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – Wektorów 2012. Wyróżnieniami uhonorowano wybitne postaci – przedsiębiorców, polityków, dziennikarzy, a także instytucje, których działalność może być wzorem dla innych. W uroczystości wzięło udział ponad trzysta osób.
Wektory przyznawane są za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.

Laureatami 11. edycji Wektorów zostali (wg kolejności wręczania nagród):

Układ zamknięty, film w reż. Ryszarda Bugajskiego
Za odwagę w dążeniu do przedstawienia prawdy o problemach, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy w starciu z bezwzględną machiną urzędniczą, oraz za niezwykły upór, dzięki któremu realizacja filmu stała się możliwa.

Państwo w państwie, program telewizyjny
Za odwagę w piętnowaniu nadużywania prawa przez przedstawicieli administracji publicznej oraz za wydobywanie na światło dzienne przypadków korupcji i nepotyzmu w relacjach państwo − przedsiębiorca.

Eugeniusz Szymonik, Prezes Zarządu MOBILIS S.A.
Za wytyczanie i konsekwentną realizację nowoczesnej strategii rozwoju publicznego transportu drogowego w Polsce oraz znaczące sukcesy w ekspansji na rynki zagraniczne.

Piotr Chajderowski, Prezes Zarządu OT LOGISTIC S.A.
Za twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy. Za biznesowy sukces, upór i determinację w działaniach zmierzających do osiągnięcia czołowej pozycji w branży spedycyjno-logistycznej.

Zbigniew Komorowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakoma Sp. z o.o.
Za obdarowywanie Polaków „dobrą energią mleczną” i wysoki poziom innowacyjności w produkcji. Za odpowiedzialną strategię rozwoju firmy oraz umiejętne dostosowanie interesów spółki do potrzeb szeroko rozumianego otoczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Za uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych i udowodnienie, że administracja publiczna może wprowadzać nowoczesne narzędzia przyjazne zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress S.A.
Za konsekwentnie i z sukcesem realizowany plan inwestowania w galerie handlowe w małych miastach, za wyjątkowe wyczucie i skuteczność w sprzedaży wybranych centrów handlowych w 2011 roku oraz przejęcia atrakcyjnych projektów w roku 2012, za zaangażowanie w obiecujący sektor utylizacji odpadów.
Laureat został wyłoniony przez czytelników „Pulsu Biznesu” w plebiscycie gazety i Pracodawców RP na Przedsiębiorcę Roku 2012. Nagrodę wręczył Redaktor Naczelny „Pulsu Biznesu” Tomasz Siemieniec.

Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Za przeprowadzenie największego w historii Polski przejęcia, dzięki któremu KGHM S.A. stał się potentatem w skali globalnej. Za rzadko spotykane połączenie wiedzy akademickiej z praktyką biznesową.

Wojciech Inglot, Prezes Zarządu Inglot Sp. z o.o.
Za międzynarodową ekspansję firmy oraz udowodnienie całemu światu, że Polska jest krajem, w którym z innowacyjnymi technologiami idzie w parze piękno.

Brent Wilton, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (International Organisation of Employers)
Za skuteczne wprowadzanie Międzynarodowej Organizacji Pracodawców do struktur podejmujących decyzje kluczowe dla światowego biznesu. Za wspieranie integracji środowiska przedsiębiorców oraz za promowanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Podczas uroczystości wręczono także Super Wektora 2012. To specjalna nagroda, przyznawana za wybitne osiągnięcia, których konsekwencje wykraczają daleko w przyszłość. Super Wektorem honorowani są ludzie, którzy swoją ciężką pracą, twórczym myśleniem i aktywną działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra, potrafią wznieść się ponad podziały, są otwarci na argumenty innych oraz utożsamiają się z celami całego społeczeństwa.

Super Wektora 2012 otrzymał:

Prof. Marek Belka
Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki oraz bezprecedensową aktywność na rzecz zapewnienia Polsce należnego jej miejsca na arenie międzynarodowej.

Wektory przyznawane są od 2002 r. W tym czasie nagroda ta zyskała prestiż i uznanie w środowisku nie tylko polskich przedsiębiorców, lecz także polityków, ludzi nauki i sztuki oraz w świecie mediów.

Wektor to statuetka autorstwa Michała Kubiaka, symbolizująca człowieka kroczącego z podniesioną głową, który nie zważa na przeszkody i przeciwności losu.