Wnioski z konferencji prasowej dot. podatku od wydobycia niektórych kopalin

Konferencja prasowa „Ocena ryzyka niezagospodarowania części złóż miedzi ze względu na poziom obciążenia podatkiem od wydobycia niektórych kopalin”

4 listopada o godzinie 11:00 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się prezentacja ekspertyzy „Ocena ryzyka niezagospodarowania części złóż miedzi ze względu na poziom obciążenia podatkiem od wydobycia niektórych kopalin”, która powstała w ramach IATI (Instytut Autostrada Technologii i Innowacji).

Wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań nad raportem przedstawili: ekspert z dziedziny górnictwa i geologii, były Główny Geolog Kraju oraz Wiceminister Środowiska dr H. Jacek Jezierski; Kierownik Pracowni Badań Strategicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Prof. Joanna Kulczycka oraz Rektor AGH Prof. Tadeusz Słomka.]

W załączeniu prezentujemy wnioski z Konferencji.