Wsparcie inicjatywy przygotowania przez Prezesa Urzędu wzorcowych dokumentów (dobrych praktyk)

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił się do organizacji pracodawców z prośbą o wsparcie inicjatywy przygotowania przez Prezesa Urzędu wzorcowych dokumentów (dobrych praktyk) w zakresie zamówień publicznych, poprzez określenie oraz przekazanie treści dotychczas sporządzonych i stosowanych dokumentów (lub informacji) w ramach udzielania zamówień publicznych, które z racji regulowanej materii lub ich praktycznego zastosowania, mogłyby zostać uznane za dokumentację wzorcową, jak również wszelkich innych materiałów zawierających zalecane, dobre praktyki dla adresatów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie prosimy o deklarację w zakresie propozycji dokumentów i praktyk, przy których gotowi jesteście Państwo współpracować z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych w ramach Pracodawców RP.

Przedmiotowa sprawa ma duże znaczenie dla funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Jej waga jest tym większa, iż właśnie trwają prace nad projektem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Problematyka dobrych praktyk (wzorcowych dokumentów) z pewnością będzie odgrywała istotną rolę w pracach nad nową ustawą.

Materiały oraz deklaracje współpracy prosimy kierować w terminie do 18 lutego 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl