Wspólna deklaracja w sprawie ambitnej strategii przemysłowej UE

Deklaracja została wystosowana do Rady Konkurencyjności UE przez ponad 100 stowarzyszeń branżowych grupujących europejski przemysł.

„Europa jest kolebką przemysłu i stoi na czele rewolucji przemysłowej i innowacji technologicznych. Branża zatrudnia bezpośrednio ponad 34 miliony ludzi we wszystkich państwach członkowskich, a po analizie łańcuchów dostaw (zawierających setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw oraz większych dostawców i kooperantów) pośrednio kreuje miliony dodatkowych miejsc pracy w sektorach pokrewnych.”

Sygnatariusze Deklaracji są gotowi do zintensyfikowania współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą ds Konkurencyjności dla określenia i realizacji ambitnej, skoordynowanej europejskiej strategii przemysłowej, której celem jest osiągnięcie pozycji światowego lidera przez europejskich producentów i ochrona zatrudnienia w Europie.

Więcej w załączonym pliku