WSPÓLNE STANOWISKO ORGANIZACJI PRACODAWCÓW W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ

Warszawa 26.05.2010

Strona pracodawców z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych przekazała Premierowi, Przewodniczącemu Trójstronnej Komisji Waldemarowi Pawlakowi wspólne stanowisko dotyczące wskaźników wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl
www.kpp.org.pl