Międzynarodowe Targi Pracy Branży Surowcowej

23 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędą się Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej (IRMC ’17).

Wydarzenia towarzyszące targom to:

 • Konferencja Surowce dla gospodarki Polski
  współorganizowana przez Związek Pracodawców Polska Miedź
  w godz. 12:00-16:00 (Aula Główna, pawilon A-0, I piętro)
 • III edycja konferencji Innowacyjne pomysły młodych naukowców:
 • Nauka-Start’up-Przemysł
 • spotkanie branżowe, w tym wystąpienia VIP,
 • spotkanie z uczestnikami projektu PCRec, KIC RM dotyczącego wymiany informacji o technologiach odzysku surowców z odpadów, głównie ZSEE

Wydarzenie organizowane jest po raz pierwszy i ma na celu promowanie sektora surowcowego wśród polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz studentów.

Inicjatorem wydarzenia jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w  całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych.
Swój udział w targach już potwierdziły między innymi:

 •    DMT GmbH & Co. KG,
 •    Boliden Mineral AB,
 •    KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna,
 •    BASF SE,
 •    Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) + HIF,
 •    Technische Universität Bergakademie Freiberg,
 •    IGSMiE PAN,
 •    Helvetica Exploration Services GmbH.

Intencją organizatorów jest przedstawienie firm jako otwartych na transfer wiedzy z ośrodków naukowych oraz gotowych na rozwój interdyscyplinarności i podejmowanie współpracy z zagranicą.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w targach dla odwiedzających jest bezpłatna rejestracja poprzez stronę internetową.

Szczegółowe informacje: http://iati.pl/miedzynarodowe-targi-pracy-branzy-surowcowej/

Kontakt:

Dr. Michał Młynarczyk, Education Manager EIT RawMaterials Eastern Co-Location Centre Tel: +48 882 512 320, e-mail: michal.mlynarczyk@eitrawmaterials.eu

Agnieszka Czaplicka-Kotas, Specjalista ds. Innowacji Instytut Autostrada Technologii i Innowacji Tel: 660 239 556, e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl

Źródło: http://www.agh.edu.pl/wydarzenia/info/article/miedzynarodowe-targi-pracy-branzy-surowcowej

http://iati.pl/miedzynarodowe-targi-pracy-branzy-surowcowej/

Mines and Technology 29-31 May, Helsinki Finland.

Mines and Technology 29-31 May, Helsinki Finland.

Mines and Technology 2017 will focus on optimising mining efficiency with cutting-edge technologies. Based on the practical case studies from the leading mining companies in the world and presentations from innovative solution providers, Mines and Technology will address only the most critical topics and concerns of the target market and which technologies are best placed to address these. Czytaj dalej

Wspólna deklaracja w sprawie ambitnej strategii przemysłowej UE

Deklaracja została wystosowana do Rady Konkurencyjności UE przez ponad 100 stowarzyszeń branżowych grupujących europejski przemysł.

„Europa jest kolebką przemysłu i stoi na czele rewolucji przemysłowej i innowacji technologicznych. Branża zatrudnia bezpośrednio ponad 34 miliony ludzi we wszystkich państwach członkowskich, a po analizie łańcuchów dostaw (zawierających setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw oraz większych dostawców i kooperantów) pośrednio kreuje miliony dodatkowych miejsc pracy w sektorach pokrewnych.” Czytaj dalej

Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz surowców – zgłoszenia kandydatów

Komisja Europejska ogłosiła możliwość zgłoszenia się lub odnowienia członkostwa w Europejskim Partnerstwie Innowacji na rzecz surowców. Europejskie Partnerstwa Innowacji (European Innovation Partnerships – EIPs) to platformy zrzeszające przedstawicieli przemysłu, administracji publicznej, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Zostały powołane przez Komisję Europejską, aby zintensyfikować działania badawczo-rozwojowe w UE oraz zapewnić, że innowacyjne rozwiązania są wdrażane w praktyce.Jedno z partnerstw dotyczy surowców (European Innovation Partnership on Raw Materials – EIP RM). Grupy  działające w ramach EIP RM (1. Grupa Sterująca Wysokiego Szczebla, 2. Grupa Szerpów oraz 3. tematyczne grupy operacyjne) rozpoczęły swoją kadencję w 2013 r. W związku z faktem, że ich mandat kończy się na początku 2017 r., Komisja Europejska wezwała dotychczasowych członków do odnowienia swojego członkostwa oraz innych zainteresowanych do złożenia wniosków o przystąpienie do ww. grup do dn. 31 stycznia 2017 r.Głównym celem EIP RM jest zapewnienie zrównoważonych dostaw surowców dla gospodarki europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celu reindustrializacji. Zamierzenie to realizowane jest przez tzw. „wezwania do składania zobowiązań” (calls for commitments) skierowane do interesariuszy ze wszystkich państw członkowskich. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje nt. aplikacji można znaleźć na stronie internetowej EIP RM: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/call-applications.Więcej informacji można także uzyskać w Ministerstwie Rozwoju pod adresem e-mail Pani Olgi Rataj: olga.rataj@mr.gov.pl.

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zgloszenia-do-europejskiego-partnerstwa-innowacji-na-rzecz-surowcow/

Czytaj dalej

CETA_Zaproszenie do udziału w sesji informacyjnej nt. Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej UE-Kanada

W dniu 26 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju organizowana jest sesja informacyjna dla przedsiębiorców wraz z otwartą dyskusją pt. „CETA W PRAKTYCE”, z udziałem Mauro Raffaele Petriccione, Głównego Negocjatora UE ds. Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA), aktualnego Zastępcy Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej.

Spotkanie organizuje Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ambasadą Kanady.

Głównym tematem spotkania będzie omówienie szans i wyzwań, jakie niesie CETA dla Polski i UE.

W trakcie spotkania dodatkowo zaplanowano pięć prezentacji tematycznych dotyczących m.in. możliwości biznesowych związanych z CETA dla małych i średnich przedsiębiorstw, sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w Kanadzie, doświadczeń praktycznych firm prowadzących działalność gospodarczą w Kanadzie, a także możliwości płynących z umowy CETA dla polskich usługodawców oraz polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Ministerstwo zaplanowało rozmowę o faktach, szansach i wyzwaniach, jakie niesie CETA dla Polski i UE. W trakcie spotkania podjęta zostanie próba odpowiedzi na kluczowe pytania związane z tą umową.

Ministerstwo serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedsiębiorców, do udziału w Sesji informacyjnej!

Warunkiem udziału jest uprzednia rejestracja . Taka rejestracja jest możliwa do dnia 20 stycznia 2017 r. pod następującym adresem http://mttp.pl/rejestracja/ceta.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-sesji-informacyjnej-nt-kompleksowej-umowy-gospodarczo-handlowej-ue-kanada-ceta/