High Level Conference „European Regions in the Critical Raw Materials strategy and the Circular Economy Policy”- 27th October, Burgos (Spain)

logo of the conference

Konferencja ” Europejskie Regiony wobec Strategii na rzecz Surowców Kluczowych oraz Gospodarki w obiegu zamkniętym”- 27 Października 2016, Burgos (Hiszpania)

Strona konferencji: http://www3.ubu.es/ccrms/

Rejestracja: http://apps.ubu.es/formularios/ccrms/

W załączeniu ostateczny program.

 

 

 

 

Czytaj dalej

Polsko-Greckie Spotkanie Gospodarcze w Ministerstwie Rozwoju – 9.11.2016

Ministerstwo Rozwoju wraz z Ambasadą Grecji w Warszawie  zaprasza na Polsko-Greckie Spotkanie Gospodarcze, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. (godz. 12.00-14.00) w Warszawie (w Sali Kinowej, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju).Polsko-greckie spotkanie gospodarcze odbywać się będzie w ramach wizyty w Polsce wiceministra spraw zagranicznych Grecji Dimitrisa Mardasa, odpowiedzialnego za międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wiceministrowi Mardasowi towarzyszyć będzie misja gospodarcza greckich przedsiębiorców z następujących branż:

 • spożywczej,
 • napojów,
 • medycznej,
 • farmaceutycznej,
 • kosmetycznej,
 • produktów higieny osobistej,
 • produktów dla niemowląt,
 • materiałów budowlanych,
 • elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
 • usług turystycznych.

Podstawowym elementem spotkania będą rozmowy biznesowe (w formacie B2B) z przedstawicielami greckich przedsiębiorstw (PDF 207 KB) z wyżej wymienionych branż.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Zainteresowani udziałem w polsko-greckim spotkaniu gospodarczym są proszeni o zarejestrowanie się poprzez formularz dedykowany temu wydarzeniu do dnia 4 listopada 2016 r.

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polsko-greckie-spotkanie-gospodarcze/

WIZYTA STUDYJNA W SAKSONII „Gospodarka surowcowa – jako specjalizacja regionalna” – zaproszenie UMWD

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Wydział Gospodarki UMWD wraz z Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki wizycie studyjnej w Saksonii nt. „Gospodarka surowcowa – jako specjalizacja regionalna”, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2016 r.

Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu skierowane jest do przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych, gmin i powiatów na Dolnym Śląsku oraz wszystkich zainteresowanych gospodarką surowcową.

Organizatorzy wizyty studyjnej zapewniają bezpłatnie:
-transport na trasie Wrocław–Freiberg-Zwickau-Wrocław
-tłumaczenie
-lunch w pierwszym i drugim dniu, kolację w pierwszym dniu
-bilet wstępu na wystawę
-organizację wyjazdu

Uczestnicy są zobowiązani do pokrycia kosztu noclegu we Freibergu w wysokości 59,00 Euro /os./ w pokoju jednoosobowym, ze śniadaniem, oraz koszty indywidualnego ubezpieczenia na wyjazd.

W załącznikach znajduje się wstępny program wizyty studyjnej.

W przypadku zainteresowania udziałem w wizycie studyjnej proszę o wiążące potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 10 października 2016 roku poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go mailem na adres justyna.mlynarz@umwd.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Justyna Młynarz
Dział Programów  Gospodarczych
Wydział Gospodarki
Departament Rozwoju Regionalnego
tel. 71 776 96 96
Walońska 3-5 , pok. 531

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław
http://www.umwd.dolnyslask.pl

Polsko-Saksońskie warsztaty projektowe oraz giełda kooperacyjna w EIT+ – zaproszenie

W imieniu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej przekazujemy zaproszenie
Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa, Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH oraz Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU)

na
Polsko-saksońskie warsztaty projektowe oraz giełdę kooperacyjną,
które odbędą się
5 października 2016 w godzinach od 11.00 do 16.00 we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, ul. Stabłowicka 47, 54-066 Wrocław.

Warsztaty projektowe i giełda kooperacyjna adresowane są do przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowych, których obszarem działania jest ochrona środowiska.

Udział w spotkaniu 5 października to okazja:

 • poznania nowych wytycznych Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU) , która poza swoim zaangażowaniem w Niemczech, nadal wspierać będzie polsko-niemieckie innowacyjne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.
 • wymiany doświadczeń z realizatorami prezentowanych w ramach warsztatów projektów, powstałych przy współpracy z DBU
 • nawiązania kontaktów z firmami saksońskimi podczas organizowanej w II części spotkania giełdy kooperacyjnej
 • zwiedzenia Centrum Nauki HUMANITARIUM  Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (po wcześniejszym uzgodnieniu, odpłatnie)

Program warsztatów projektowych, lista oraz krótki opis działalności wszystkich firm i instytucji saksońskich znajdują się w załączniku.

Dokładne profile firm saksońskich biorących udział w giełdzie kooperacyjnej znajdują się pod : http://ahk.pl/fileadmin/ahk_polen/Breslau/1-2016/2016.10.05/combined.pdf

Udział w warsztatach i giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny. Zgłoszeń na załączonych formularzach należy dokonać do do 30 września 2016.

Kontakt

Iwona Makowiecka
Kierownik Biura Regionalnego/ Leiterin
Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer
Biuro Regionalne we Wrocławiu/ Regionalbüro in Breslau
pl. Solny 20; 50-063 Wrocław
e-mail: imakowiecka@ahk.pl, Internet: http://www.ahk.pl
Tel.:+48 71 7948 335;- 337;  Fax.: +48 71 7948 336; Mobile + 48 600 28 17 09

Konkluzje_Okrągły Stół na temat strategicznego planu wdrażania europejskiego partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie surowców

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za uczestnictwo w dyskusji na temat strategicznego planu wdrażania europejskiego partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie surowców „W jaki sposób zrównoważony sektor górnictwa może przyczynić się do rozwoju gospodarczego i przemysłowego w Polsce?”, która odbyła się w Warszawie 2 czerwca 2016 roku.
W załączeniu znajdują się konkuzje ze spotkania.

Dear Participants,

Thank you for your participation in the Industrial Roundtable on Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Raw Materials “How can a sustainable mining sector contribute to the Polish economic and industrial growth”, which was held in Warsaw on 2 June 2016. Enclosed please find the conclusions of the meeting (available in two language versions: English and Polish).

Kind regards

round-table_poland