Dolnośląsko-saksońska konferencja nt surowców naturalnych

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska oraz Freistaat Sachsen  zapraszają Państwa do udziału w dolnośląsko-saksońskiej konferencji  pt. „Surowce naturalne w gospodarce o obiegu zamkniętym-wyzwania dla regionów górniczych na przykładzie Dolnego Śląska i Saksonii”, która odbędzie się w środę 21 września 2016 r. w Centrum Badawczo –Rozwojowym KGHM CUPRUM.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych, gmin i powiatów na Dolnym Śląsku oraz wszystkich zainteresowanych gospodarką surowcową.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

W załączeniu znajduje się zaproszenie wraz z programem przedsięwzięcia i formularzem zgłoszeniowym.

Zgłoszenie udziału w konferencji następuje poprzez wysłanie do dnia 15 września br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy justyna.mlynarz@umwd.pl

Kontakt: Justyna Młynarz, Dział Programów  Gospodarczych, Wydział Gospodarki,Departament Rozwoju Regionalnego, tel. 71 776 96 96

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; http://www.umwd.dolnyslask.pl

 

Konferencja SUSTAINABILITY OF MINERAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT

Ministerstwo Środowiska Republiki Słowacji, EUROMINES we współpracy z partnerami branżowymi ze Słowacji organizują Konferencję Sustainability of Mineral Resources and the Environment, która odbędzie się w dniach 21-22.11.2016 w Bratysławie, w ramach Słowackiej Prezydencji w Radzie UE.

Tematyka Konferencji skupia się na dwóch zagadnieniach: Polityka Surowcowa w krajach Unii Europejskiej (znaczenie surowców mineralnych dla rozwoju gospodarek narodowych oraz wzrostu gospodarczego w Europie, przeciwdziałanie konfliktom społecznym); Wpływ górnictwa na środowisko (zrównoważony rozwój, recykling, rekultywacja)

Nie jest przewidziana żadna opłata konferencyjna za udział w konferencji oraz wydarzeniach towarzyszących, po stronie uczestników leżą koszty dojazdu i zakwaterowania. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

Każdy uczestnik musi przejść obowiązkową rejestrację poprzez otrzymanie akredytacji w systemie bezpieczeństwa NOVENTO. Rejestracja jest możliwa od dnia 26 września 2016!

Więcej informacji o Konferencji na stronie: http://mineral-resources.sazp.sk/

Załączniki, które znajdowały się w tej wiadomości zostały przeniesione do aktualizacji dokonanej w dniu 21 października 2016 pod linkiem:

http://pracodawcy.pl/konferencja-sustainability-of-mineral-resources-and-the-environment-aktualizacja/

Dyrektywa w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE) – badanie oraz spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu dotyczącym Dyrektywy w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE).
Badanie prowadzone jest przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na zlecenie Komisji Europejskiej.

Szczególny nacisk położony jest na następujące kwestie:
Jaki jest poziom świadomości praw konsumenta w Państwa organizacji / przedsiębiorstwie?
Implementacja Dyrektywy – czy zauważają Państwo nieścisłości we wdrażaniu Dyrektywy?
Czy uważają Państwo, że przepisy Dyrektywy powinny być zmodyfikowane / rozszerzone?

Ankieta jest w języku angielskim. W celu wzięcia udziału w badaniu prosimy wypełnić ankietę, która znajduje się w załączeniu oraz odesłanie jej na adres sekretariat@pracodawcy.pl do 1 września 2016 r.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu dotyczącym Dyrektywy w sprawie praw konsumentów z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komisji Europejskiej. Spotkanie odbędzie się 10 października 2016 r., w godz. 9:00 – 11:00, w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, przy ul. Jasnej 14/16, w Warszawie.

Uprzejmie prosimy o informację kto z Państwa przedsiębiorstwa będzie brał udział w spotkaniu do 1 września 2016 r. na adres: p.tuczapski@pracodawcyrp.pl, tel.: 22 518 87 32.

Z wyrazami szacunku,
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Projekt Dyrektywy KE_czwarty wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego – konsultacje

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu przesyłamy przekazany przez Komisję Europejską projekt dyrektywy Komisji ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE oraz 2009/161/UE.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ew. uwag do przedmiotowego projektu w terminie do 12 sierpnia br. na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.

Z wyrazami szacunku,
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

European Mining Business Forum 2016, 13.09.2016, Sofia

13 września 2016 w Sofii, w Hotelu Hilton odbędzie się European Mining Business Forum 2016. Jest to wydarzenie, które odbywa się z inicjatywy Bułgarskiej Izby Górniczej od 2010 roku.

W tym roku partnerami przy organizacji spotkania są Ministerstwo Energii Republiki Bułgarii oraz Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego EUROMINES. Opłata Konferencyjna wynosi 190 Euro.

Tematyka: Konkurencyjność w przemyśle wydobywczym, rynek, inwestycje, ryzyka, reindustrializacja, zrównoważony rozwój, HORYZONT 2020.

EMBF to miejsce dyskusji, wymiany poglądów, poszukiwania rozwiązań i najlepszych praktyk we wszystkich aspektach zrównoważonego rozwoju w sektorze wydobywczym. Forum ma na celu pokazanie kluczowej roli, znaczenia i miejsca górnictwa, jako ważnego sektora gospodarki Europy.

Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na stronie organizatorów Konferencji.

Link do strony www Forum: http://embf.eu/en/eng-za-konferenciata