WYŻSZE ODSETKI ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Warszawa 20.11.2009

19 listopada na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane założenia do projektu ustawy o zmianie ordynacji podatkowej. wśród zaproponowanych zmian znajduje się m.in. zwiększenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego o dodatkowe 2 punkty procentowe, przy czym stawka ta nie będzie mogła wynosić każdorazowo mniej niż 8 proc. KPP negatywnie ocenia proponowane zmiany.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
kom. 0 508 019 052,
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl