ZOSTAWCIE WDOWY W SPOKOJU – OŚWIADCZENIE KONFEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKICH

ZOSTAWCIE WDOWY W SPOKOJU
– OŚWIADCZENIE KONFEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKICH

Jedna z organizacji pracodawców – PKPP Lewiatan – zapowiedziała, że 17 sierpnia złoży propozycje zmian, które pozwolą na zaniechanie przyznawania wdowom rent rodzinnych. Informacja ta została przedstawiona w prasie, jako inicjatywa środowiska pracodawców, co jest kompletnie nieuprawnionym uogólnieniem i wprowadzeniem opinii publicznej w błąd.

Konfederacja Pracodawców Polskich wyraża zdziwienie i zaniepokojenie propozycją PKPP Lewiatan. Uważamy, że zupełnie nie pasuje ona do sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spowolnieniem rozwoju gospodarczego; kiedy polskie firmy walczą o zachowanie rynków zbytu – a nierzadko o przetrwanie i uniknięcie upadłości –   zajmowanie się przez organizację pracodawców sprawami, które są dalekie od rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorców, jest co najmniej nieporozumieniem. Realizacja pomysłu Lewiatana spowodowałaby pogorszenie sytuacji kobiet, i tak będących w trudnym położeniu życiowym, co byłoby – naszym zdaniem – rzeczą absolutnie niedopuszczalną. Na dodatek, tego typu nieodpowiedzialne propozycje, negatywnie wpływają na społeczną atmosferę, korzystną dla wdrażania w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, w której wiele ważnych dla pracodawców rozwiązań warunkowanych jest zawarciem porozumienia z przedstawicielami pracowników. Konfederacja Pracodawców Polskich ma poczucie odpowiedzialności za to, jak polskie społeczeństwo zachowa się w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej i dlatego stanowczo sprzeciwia się propozycjom Lewiatana. Jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych nie chcemy, aby stały się one przedmiotem dyskusji na tym forum.

Warto przypomnieć, że nasze państwo przez wiele lat prowadziło politykę, która zachęcała do dezaktywacji osób w wieku dojrzałym. KPP wielokrotnie wskazywała na konieczność zmiany takiej polityki. Poparliśmy m.in. rządowy program „Solidarność pokoleń – 50+. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych” ponieważ doceniamy kapitał społeczny i zawodowy tkwiący w tej grupie wiekowej. Uważamy, że konieczne jest popularyzowanie i wdrażanie rozwiązań zapisanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zachęcających do zatrudniania takich osób. Zgadzamy się z tezą, że, w dobie spowolnienia gospodarczego są one niewystarczające, ale jeżeli rzeczywiście chcemy wspomagać osoby dojrzałe na rynku pracy, to składane propozycje muszą być gruntownie przemyślane i rozsądne. A propozycja Lewiatana taka nie jest.

***

Konfederacja Pracodawców Polskich, zrzeszająca ponad 7000 przedsiębiorstw, dających zatrudnienie przeszło 2,5 mln pracownikom – czyli kilkakrotnie więcej niż PKPP Lewiatan – uważa ten pomysł za szkodliwy społecznie i złożony w najmniej odpowiednim czasie. Nie można zatem traktować go inaczej, niż samodzielnej inicjatywy niewielkiej organizacji pracodawców.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Konfederacji Pracodawców Polskich, Katarzyną Turską, tel. 508 019 052, k.turska@kpp.org.pl