ZPPM w Przeglądzie Górniczym

W najnowszym numerze Przeglądu Geologicznego ( vol. 63, nr 2, 2015) ukazały się Wnioski z Konferencji „Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej”, współorganizowanej przez Związek Pracodawców Polska Miedź.


Link żródłowy:
http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-geologiczne-pig-pib/czasopisma/przeglad-geologiczny/5538-przegld-geologiczny-2015-02-tom-63.html