Związek Pracodawców Polska Miedź w Projekcie „Tworzymy Fundusze Szkoleniowe”

Dolnośląskie organizacje pracodawców łączą siły

Reprezentatywne organizacje pracodawców z Dolnego Śląska rozpoczęły współpracę w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Związek Pracodawców Polska Miedź, Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza podpisały deklaracje współpracy w projekcie realizowanym przez Sudecki Związek Pracodawców oraz Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej.

Projekt „Tworzymy Fundusze Szkoleniowe” zakłada udział partnerów społecznych przy tworzeniu mechanizmu funkcjonowania zakładowego i międzyzakładowego funduszu szkoleniowego oraz efektywnego zarządzania tymi funduszami.  W całym kraju realizowanych jest tylko 5 tego typu projektów pilotażowych. Dolnośląski projekt jest unikatowy, ponieważ umożliwi zaangażowanie reprezentatywnych organizacji pracodawców, działających w WKDS. – Dzięki temu będziemy mogli przetestować i sprawdzić rozwiązania z udziałem organizacji, które mają inną kulturę i model działania, ale także zrzeszają firmy z bardzo różnorodnych branż na Dolnym Śląsku – mówi Marcelina Palonek, koordynatorka projektu.

Przedsięwzięcie przewiduje sfinansowanie i przeprowadzenie:
profesjonalnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w firmie (na którą składa się diagnoza problemów i wyzwań firmy oraz badanie luki kompetencyjnej pracowników opracowania dedykowanych planów szkoleniowych
stworzenia i dokapitalizowania w 85% FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO.

Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach  Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.