ZWOLNIJCIE BONY Z PODATKU

Warszawa 20.11.2009

UWAGA ! W związku z dzisiejszą konferencją w Pałacu Prezydenckim sekretarza stanu Pawła Wypycha oraz podsekretarza stanu Andrzeja Dudy dotycząca poprawek do pakietu antykryzysowego, przesyłamy stanowisko Konfederacji Pracodawców Polskich w tej sprawie.

– Bardzo dobrze stało się, że Prezydent Lech Kaczyński uwzględnił w swoim projekcie zmian do pakietu antykryzysowego sprawę opodatkowania bonów towarowych podatkiem dochodowym. Obecnie obowiązująca regulacja, wprowadzona przez Ministerstwo Finansów przy sprzeciwie większości partnerów społecznych okazała się bardzo niesprawiedliwa i dyskryminująca wielu przedsiębiorców, w tym drobnych handlarzy – uważa ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Adam Ambrozik. – Nie sprawdziły się argumenty ministra Grabowskiego, że zwolnienie z podatku sprzyja małym przedsiębiorcom. Dobrze się stało, że zrozumiał to Prezydent i zaproponował zmiany korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, ale i dla pracowników – dodaje.

W załączeniu komunikat Konfederacji Pracodawców Polskich.

Centrum Informacyjne
Konfederacja Pracodawców Polskich
Dyrektor Centrum Informacyjnego Konfederacji, Łukasz Witkowski, kom. 0 508 019 052
e-mail: centrum.informacyjne@kpp.org.pl,
www.kpp.org.pl