Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek;

Uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju skierował do konsultacji społecznych następujący projekt rozporządzenia:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek;


Przedmiotowe rozporządzenie wraz z pismem przewodnim MR, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.
Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 4 maja 2020 roku do godz. 12.30 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl