Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania;
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Projekty rozporządzeń przesyłamy w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o uważną analizę dokumentów oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do powyższego projektu w terminie do 8 grudnia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

II Forum Przemysłowe w Karpaczu

W dniach 8–10 grudnia 2016 roku w Karpaczu po raz drugi odbędzie się Forum Przemysłowe. Wydarzenie to, organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich, w swojej formie nawiązuje do Forum Energetycznego, organizowanego od 2006 roku. KGHM Polska Miedź S.A. zostało partnerem strategicznym wydarzenia, a Prezes Radosław Domagalski- Łabędzki będzie gościem sesji plenarnej Forum. Czytaj dalej

Zmiana siedziby Biura Związku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 grudnia 2016 roku Związek Pracodawców Polska Miedź zmienia swoją siedzibę.

Nowy Adres Biura Związku:
ul. F. Chopina 2 (osiedle domków za Auchan – dawny budynek Stylweiss)
59-300 Lubin

Prosimy, począwszy od wskazanej daty uwzględnić nowe dane adresowe w dokumentach kierowanych do nas.

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Konferencja Sustainability of Mineral Resources and the Environment

W dniach 21-15195816_1897270437168241_5904426113140692371_o22.11.2016 w Bratysławie odbyła się konferencja Sustainability of Mineral Resources and the Environment  w ramach Słowackiej Prezydencji w Radzie UE.

Tematyka Konferencji skupiła się na dwóch zagadnieniach: Polityka Surowcowa w krajach Unii Europejskiej (znaczenie surowców mineralnych dla rozwoju gospodarek narodowych oraz wzrostu gospodarczego w Europie, przeciwdziałanie konfliktom społecznym); Wpływ górnictwa na środowisko (zrównoważony rozwój, recykling, rekultywacja)

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele 25 krajów członkowskich UE, Związek był reprezentowany przez Wiceprezesa Zarządu Marcina Białkowskiego oraz Rafała Szkopa. Podczas Konferencji dyskutowano o przyszłości branży surowcowej z Panem Ministrem Prof. Mariuszem-Orion Jędryskiem czy Prof. Joanną Kulczycką z IGSMiE PAN.

15128871_1897270953834856_3118495347780235155_o15138413_1897270700501548_3326355413558028031_o15129673_1897271327168152_833957621110444515_o15138593_1897270770501541_1381730478819982885_o15137533_1897271427168142_7947948417114465218_o

Czytaj dalej

Wyniki Barbórkowego Turnieju Szachowego

15168779_1896662037229081_3601581319750623265_oZnamy wyniki Barbórkowego Turnieju Szachowego, I Indywidualnych Mistrzostw Szachowych o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź

I Mistrzem Związku w Szachach Szybkich został Bartłomiej Izbiński – KGHM ZANAM SA, II miejsce zajął Jakub Hajnrych z Zakładów Górniczych POLKOWICE-SIEROSZOWICE KGHM PM SA, a trzecie Mateusz Madera z INOVY Centrum Innowacji Technicznych Sp. z.o.o.
Gratulujemy Czytaj dalej