Konsultacje podatkowe w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz w zakresie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym;

Uprzejmie informuję, że przekazany został do konsultacji społecznych następujący dokument: Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz w zakresie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym; przedmiotowy dokument dostępny jest pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-w-zakresie-klauzuli-przeciwko-unikaniu-opodatkowania-oraz-w-zakresie-przepisow-o-dodatkowym-zobowiazaniu-podatkowym?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag w sprawie powyższego projektu w terminie do 27 lutego 2019 roku na adres…

projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uprzejmie informuję, że przekazany został do konsultacji społecznych projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw; przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321100/katalog/12569208#12569208 Projekt ten tworzy ramy prawne dla zapewnienia elektronicznej komunikacji, w tym pomiędzy biznesem a administracją, nakładając na przedsiębiorców m.in. obowiązek posiadania…

Warsztat z Matt’em Domogałą: BEE A LEADER- Jak być charyzmatycznym i skutecznym liderem!

Serdecznie zapraszam Państwa na warsztat z Matt’em Domogałą: BEE A LEADER- Jak być charyzmatycznym i skutecznym liderem! Celem warsztatu jest przedstawienie uniwersalnej formuły prostej do zrozumienia, zapamiętania i relatywnie łatwej do zastosowania w praktyce. Formuła ta zawiera trzy kluczowe elementy definiujące najbardziej charyzmatycznych i skutecznych liderów. To dzięki nim budują oni zaangażowane i odporne zespoły.…

Seminarium „Spotkanie z robotem – procesy i automatyzacja”

Dnia 11 lutego br. odbyło się seminarium „Spotkanie z robotem – procesy i automatyzacja”, którego celem było zapoznanie uczestników z ideą robotyzacji procesów biznesowych. Robot -„wirtualny pracownik” wspiera w codziennej pracy biurowej oraz dostarcza firmom i pracownikom rzeczywistych efektów: 100% efektywności, 100% wyeliminowanych błędów, oraz do 70% redukcji kosztów pracy. Wirtualny asystent wykorzystuje interfejs użytkownika…

Szkolenie Instytutu Franklina Coveya „7 nawyków skutecznego działania”.

Serdecznie zapraszam na certyfikowane szkolenie Instytutu Franklina Coveya „7 nawyków skutecznego działania”.  Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych programów szkoleniowych na świecie. Program szkolenia jest skierowany do wyższej kadry zarządzającej  i obejmuje następujące zagadnienia: Jak zarządzać sobą, budować nawyki skuteczności osobistej i ustalać właściwe priorytety Jak budować poczucie współodpowiedzialności i zaangażowania w zespołach…