Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został: Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;