Projekt rozporządzenia RM w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Przedmiotowa regulacja stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 49a ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064). Rozporządzenie określa wzór wniosku o…

Stanowisko Związku w sprawie uzasadniania twierdzeń dotyczących ochrony środowiska z wykorzystaniem metod określania śladu środowiskowego produktu/organizacji

Lubin, 31 sierpnia 2020 r. ZPPM / 89 / VII / 2020   European Commission Directorate-General for Environment Unit B1 –Sustainable Production, Products and Consumption 1049 Brussels Belgium Public Consultation – Roadmap – Proposal for a regulation: Ref. Ares(2020)3820384: Legislative proposal on substantiating green claims Konsultacje publiczne – Wstępna ocena skutków (plany działania): Ref. Ares(2020)3820384…

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. Projektowana regulacja ma na celu przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 w zakresie działalności kulturalnej prowadzonej przez samorządowe instytucje artystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu…