Prawo UE w zakresie ochrony środowiska – lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości (zaktualizowane przepisy)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska – wymiar sprawiedliwości. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 grudnia 2020 r. W sytuacji, w której nie przestrzegane są  prawa i obowiązki wynikające z przepisów w dziedzinie ochrony środowiska (np. czysta woda, jakość powietrza, gospodarowanie odpadami obywatele mogą pociągnąć różne instytucje i…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 14.10.2020

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 14 października 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury. Opracowanie projektów rozporządzeń związane jest z ogłoszeniem ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy  – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), której część przepisów wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2020 r.…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Głównym celem wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień jest określenie w załącznikach nr…