Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym. Projekt rozporządzenia zmienia harmonogram rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno – rządowym. Przy czym projekt uwzględnia zarówno przeznaczenia częstotliwości określone…

Wytyczne dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów

Wytyczne dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów – Best available techniques guidance document on upstream hydrocarbon exploration and production Wytyczne powstały główne w celu poprawy ochrony środowiska. Chociaż sektor węglowodorów przez wiele lat funkcjonował w tym względzie w ramach daleko idących regulacji, norm i odpowiednich wytycznych, niniejsze wytyczne mają na…