Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Opracowanie projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi wynika z konieczności zapewnienia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych…

Monitoring Legislacji Krajowej 22-28.04.2021

W okresie od 22 – 28.04.2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 41. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców,…

Sprawozdanie KE na temat wpływu sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Report on the safety and liability implications of Artificial Intelligence, the Internet of Things and robotics   Sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT) i robotyka stworzą nowe możliwości i przyniosą korzyści naszemu społeczeństwu. Komisja uznaje znaczenie i potencjał…