Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym. Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram regulacyjnych dla nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego, tj. urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych. Efektywność transportu…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Potrzeba wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn.…

3rd Raw Materials Scoreboard: European innovation partnership on raw materials

Komisja Europejska w opublikowanym pod koniec 2019 roku Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), bardzo jasno dała do zrozumienia, że surowce są kluczowym czynnikiem umożliwiającym ekologiczną i cyfrową transformację UE. Są centrum ekosystemu przemysłowego. Surowce tworzą nasze domy i drogi (drewno, surowce skalne, kruszywa, glina), dzięki Nim jesteśmy przewożeni po całym świecie (stal i aluminium),…