25 – lecie Pracodawców RP – II dzień “Bez liderów nie ma sukcesu”

25 – lecie Pracodawców RP – II dzień  Bez liderów nie ma sukcesu

W drugim dniu międzynarodowej konferencji pt.: Od transformacji do globalizacji jej uczestnicy dyskutowali na temat globalnej ekspansji oraz roli lidera w transformacji przedsiębiorstw i gospodarki. Honorowy patronat nad konferencją, zorganizowaną z okazji jubileuszu 25-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Rozpoczynając dyskusję na temat globalnej ekspansji i tego, gdzie szukać szans rozwoju, Rektor Akademii Finansów i Biznesu VISTULA prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, zadał uczestnikom konferencji pytanie, czy polski system kształcenia dobrze przygotowuje młodych ludzi do wyzwań, jakie stawia globalna gospodarka. Zdaniem Franciszka Hutten-Czapskiego, Dyrektora Zarządzającego The Boston Consulting Group polska edukacja ciągle opiera się na starych schematach, m.in. uczenia się na pamięć. W opozycji do naszej edukacji podał przykład anglosaskich szkół, gdzie dominuje nauka kreatywnego myślenia. – Dziś 2/3 młodych Polaków rekrutujemy poza krajem – we Francji, USA, W. Brytanii. Mają oni mnóstwo pomysłów, są dużo bardziej otwarci, myślący i odważni niż ich rówieśnicy nad Wisłą – powiedział Hutten-Czapski. Po części zgodził się z nim Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Herbert Wirth, choć w swojej ocenie był nieco łagodniejszy. – Współpracujemy z polskimi uczelniami, niektóre z nich zaczynają rozmieć to, czego potrzebuje biznes. Mamy dobrze wyedukowanych młodych ludzi, ale problemem są tzw. miękkie umiejętności – powiedział Prezes Wirth.

Paneliści zastanawiali się też, czy młodzież, która przyjeżdża do Polski na studia, może stać się forpocztą polskich firm w swoich krajach. – W poprzedniej epoce mieliśmy studentów np. z Mongolii, zdarzało się też, że niektórzy premierzy krajów azjatyckich uczyli się w Polsce. I nic z tego nie wynikło – przypomniał Herbert Wirth. Tomasz Czechowicz Partner Zarządzający MCI Management podkreślił konieczność przyciągnięcia większej liczby studentów z regionu, a także Afryki i Azji.

Uczestnicy debaty jako jedną z barier zagranicznej ekspansji uznali ciągle niedostateczną znajomość języków obcych. – Nie widzę, by Polska dobrze mówiła do angielsku. Być może niektórzy czekają na moment, kiedy Google zrobi tłumaczenie on-line – powiedział Czechowicz. Doświadczenia Herberta Wirtha nie są aż tak jednoznaczne. – W naszej firmie wymagamy znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego i z tym nie ma większego problemu. Gorzej jest co prawda z językiem z językiem mandaryńskim, ale mamy osoby, które się go uczą – powiedział Prezes KGHM.

Paneliści zwrócili także uwagę na rolę administracji publicznej w zdobywaniu zagranicznych rynków. – Najważniejsze, by nie przeszkadzała – powiedział krótko Prezes Wirth. – Można kupić nowe technologie, ale nie można kupić zaufania. Niestety, w naszym kraju nadal panuje duch podejrzliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Taki klimat nie pozwala nam spokojnie funkcjonować – dodał, podkreślając z drugiej strony fakt dużej pomocy polskiej ambasady w trudnych momentach ekspansji KGHM-u w Chile.

Zgodzono się, że przed próbą wejścia na zagraniczny rynek konieczne jest jego wcześniejsze zbadanie, a także poznanie i zrozumienie lokalnego klienta. Poza wsparciem finansowym potrzebne jest przede wszystkim odwaga w podejmowaniu strategicznych decyzji. Tomasz Czechowicz zwrócił uwagę na fakt, iż ze względu na duży rynek wewnętrzny i spore ryzyko związane z zagraniczną ekspansją, polskie przedsiębiorstwa będą nadal głównie funkcjonować nad Wisłą.

W dyskusji uczestniczył także Wiceprzewodniczący Sekcji Spraw Zagranicznych, Członek Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Jonathan Peel, który odniósł się do aktualnej pozycji Europy na globalnym rynku.

W drugiej części debaty uczestnicy konferencji dyskutowali o roli liderów w transformacji przedsiębiorstw i gospodarki. Jak powiedział Andrzej Jacaszek, Wiceprezydent Pracodawców RP, Wydawca Harvard Business Review Polska, Dyrektor zarządzający ICAN Institute, prawdziwe przywództwo nie polega na heroizmie, lecz na działaniu pozytywistycznym. – To powinna być mieszanina skromności i żelaznej woli, nastawienie na cel, promowanie rzetelności, wysokich standardów etycznych, tworzenie wartości nie tylko ekonomicznej, lecz także społecznej – powiedział Andrzej Jacaszek. Do dyskusji zaprosił liderów w swoich branżach, którzy odnieśli bezprzykładny sukces. Jedną z takich osób jest Prezes Zarządu LUX MED Anna Rulkiewicz. Podkreśliła ona, iż najistotniejszymi elementami, które pomogły w dynamicznym rozwoju firmy, były i są: wiarygodność, uczciwość, zaufanie i doskonała komunikatywność. – Włączaliśmy ludzi w budowanie wspólnej strategii, nie narzucaliśmy jej przejmowanym przez nas podmiotom – wykuwała się ona w drodze rzetelnej dyskusji – powiedziała Prezes Rulkiewicz, podkreślając jednocześnie szacunek do przejmowanych partnerów.

Innym przykładem lidera jest Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Ciechu – firmy, która jeszcze niedawno stała na skraju bankructwa, a dziś należy do najbardziej rentowej firmy chemicznej na giełdzie. – Rolą lidera jest podejmowanie trudnych decyzji, czasami w oparciu o intuicję, bez czekania na kolejną analizę – powiedział Krawczyk.

Piotr Kalisz, Dyrektor ds. Wsparcia Biznesu, Członek Zarządu2007-2009, kiedy to Lux Med przejmował w jednym czasie aż cztery spółki, a każda z nich miała swoją kulturę organizacyjną. – Nikt nie chciał odpuścić bo uważał, że w swojej dziedzinie jest najlepszy. Zdecydowaliśmy się na szczerą rozmowę i po dyskusji  wyciągnęliśmy najlepsze praktyki z każdej z nich. Dzisiejsza kultura organizacyjna Lux Medu jest tak naprawdę kulturą wszystkich podmiotów, które weszły w skład grupy – powiedziała Rulkiewicz.

Zdaniem Stéphane’a Buffetauta, Przewodniczącego Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego, Członka Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Polska jest jednym z tych krajów, które miały i mają autentycznych liderów. Przypomniał w tym momencie takie postaci, jak Jan Paweł II i Lech Wałęsa. – Można mieć banki, rynek, klientów, ale bez lidera nie ma sukcesu – powiedział Buffetaut.

źródło: http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1800,bez-liderow-nie-ma-sukcesu.html