Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych

  • projektu założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Projekt założeń przesyłamy w załączeniu.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do projektu w terminie do 8 października 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź