Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że przekazany został do konsultacji publicznych projekt nowelizacji:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów;


Nadmieniam, że projekt został przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Jest on obecnie przedmiotem prac Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy
Przedmiotowy projekt wraz z wyjaśnieniami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 30 stycznia 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl