A just transition fund – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

A just transition fund – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: w jaki sposób można najskuteczniej wykorzystać budżet UE do wsparcia niezbędnej transformacji z paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych

Publikacja stanowi raport z badania przeprowadzonego na wniosek Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który ma na celu zapewnienie wsparcia terytoriom stojącym przed poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi związanymi z transformacją służącą osiągnięciu neutralności klimatycznej. W publikacji przedstawiono kompleksową analizę sposobu, w jaki UE może najlepiej zapewnić sprawiedliwą transformację na wszystkich swoich terytoriach i względem wszystkich obywateli, korzystając z dostępnych narzędzi. Raport zawiera zarys i krytyczną ocenę wniosku Komisji oraz rekomendacje możliwych zmian w oparciu o najlepsze praktyki zaczerpnięte z innych inicjatyw dotyczących sprawiedliwej transformacji.

Więcej informacji pod linkiem..

Źródło: Parlament Europejski, Urząd Publikacji Unii Europejskiej