Aktualizacja planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – konsultacje UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie działań w dziedzinie edukacji cyfrowej (Digital Education Action Plan (2018 – 2020)).
Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 15 lipca 2020 r., czas na wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych to 4 września 2020 r.

Cele planu to:

  • zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród Europejczyków,
  • wsparcie krajów UE w ich wzajemnej współpracy na rzecz dostosowania swoich systemów kształcenia i szkolenia do ery cyfrowej,
  • wykorzystanie potencjału internetu do udostępnienia wszystkim możliwości e-uczenia się.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl.
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan
Źródło: Komisja Europejska