Seminarium zintegrowany system kwalifikacji – szanse i wyzwania dla pracodawcy

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, nowymi wyzwaniami w zakresie rekrutacji i konieczności szybkiego przygotowywania pracowników do podejmowania nowych zadań zawodowych warto się przyjrzeć możliwościom, jakie daje Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, uchwalona przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r. i przyjęta przez Senat 24 grudnia 2015 r.  -weszła w życie 15 stycznia 2016 r wprowadzając pojęcie certyfikowanych kwalifikacji rynkowych.

Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie zapraszają na seminarium:

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI –  SZANSE I WYZWANIA DLA PRACODAWCY

seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2018r. od godziny 9.00 do ok. 16.00 w Lubinie, w siedzibie Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr – ul. M. Skłodowskiej – Curie 84. Czytaj dalej

Seminarium: „Co dalej z Kodeksem pracy”

Serdecznie zapraszamy na Interaktywne seminarium: „Co dalej z Kodeksem pracy”, które poprowadzi mecenas Monika Gładoch –  ekspert Pracodawców RP, wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, członkini Zespołów Rady Dialogu Społecznego, uczestniczka prac legislacyjnych w komisjach sejmowych i senackich, w rankingu „Gazety Prawnej” trzykrotnie uznana za jednego z 50-ciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce

Seminarium odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Lubinie, w Sali VIP Zagłębia Lubin S.A. – ul. M. Skłodowskiej – Curie 98 w godzinach od 10.30. do ok. 15.50 z przerwą na lunch o godzinie 13.00. Czytaj dalej

Seminarium „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w procesie pracy”

KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Pracodawców Polska Miedź mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w procesie pracy”, które odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku w godz. 10:00 – 14:00. w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A w sali im. Jana Wyżykowskiego przy ulicy M.C. Skłodowskiej 48 w Lubinie.

 

Tło i kontekst spotkania stanowić będzie Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest, zgodnie z decyzją Parlamentu Polskiego, corocznie obchodzony w Polsce pod koniec kwietnia.

Celem spotkania jest przedstawienie najlepszych praktyk KGHM Polska Miedź S.A. oraz zaproszonych firm górniczych w obszarze ochrony życia i zdrowia, a także dyskusja na temat profilaktyki i prewencji wypadkowej między organami nadzoru, firmami oraz partnerami społecznymi. Czytaj dalej