Ankieta Atrakcyjność inwestycyjna w sektorze wydobywczym

Szanowni Państwo,

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie wraz ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź w Lubinie prowadzi projekt badawczy, którego celem jest określenie poziomu atrakcyjności inwestycji w sektorze wydobywczym oraz zidentyfikowanie najlepszych praktyk technologicznych, prawnych, środowiskowych i społecznych dotyczących pozyskiwania surowców mineralnych w Polsce. Ankieta skierowana jest zarówno do kadry zarządzającej różnych szczebli przedsiębiorstw wydobywczych i poszukiwawczych, jak również do przedstawicieli firm konsultingowych, instytucji finansowych i naukowo – badawczych oraz administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Ankieta jest anonimowa – wówczas można ją wypełnić elektronicznie (ograniczenie 2 ankiety z 1 komputera):

http://moje-ankiety.pl/respond-79473.html

lub wypełnić załączony plik i wysłać na adres e-mail: kulczycka@meeri.pl

Wyniki analiz zamieszczone będą na stronie www.pracodawcy.pl.