Seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym”

16 kwietnia br odbyło się Seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym” zorganizowanym wspólnie z KGHM Polska Miedź SA KGHM to my. Patronat nad Seminarium objął Wyższy Urząd Górniczy.

W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie KGHM w Lubinie wzięli udział m.in. przedstawiciele Centrali, oddziałów i spółek KGHM Polska Miedź S.A., Państwowa Inspekcja Pracy, Wyższy Urząd Górniczy, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Polska Grupa Górnicza S.A.; Lubelski Węgiel “Bogdanka”S.A.; TAURON Wydobycie SA; 3M Poland; Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr. Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 29 kwietnia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, który złożył dyspozycję wypłaty transferowej oraz jej wzoru;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, który złożył dyspozycję wypłaty transferowej oraz jej wzoru;

Czytaj dalej

Śniadanie biznesowego pt. „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”

Serdecznie zapraszam na seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”, organizowane wspólnie z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.

Seminarium odbędzie się 18 KWIETNIA 2019 r. w godzinach od 9.00 do 13.00  w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek ul. Budowniczych LGOM 20.

Podczas spotkania uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą tworzenia polityki anty-mobbingowej w firmie, rozpoznawania sytuacji mobbingowych, metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi oraz konsekwencji stosowania mobbingu. W załączeniu przesyłam program seminarium. Czytaj dalej